Mobles Restaurats
 
 
Abans de la restauració: els claus serveixen de suport per el guix.
He anat seguint amb guix  les formes que hi habien i segons les altres cantonades.
 
Creiem que es tracte de una calaixera bastant antiga per el gruix de la xapa,
per el tipus de pany, ha estat "reforçada" amb claus de ferro fets a mà.
Falten els tiradors que sabem que hi eren per les marques a cada banda. La falta de tiradors ha fet que s'obressin els calaixos tirant de la fusta que ha
acabat per trencarse per les parts més dèbils.
El sistema de tancament no funciona per manque de peces.
Els llistons que separen els calaixos per devant son la part més deteriorada
per atac de xilòfegs. I en general tota la estructura s'ha anat deformant
degut a tants anys de us i com a conseqüència dels efectes mediambientals.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La neteja ha descubert la fusta, preciosa, no es cert?
Les parts de fusta dels frontals dels calaixos, perdudes degut a la falta de tiradors, han sigut restituides. Hem tornat a colocar tiradors  per evitar el mal us.
Faltaven un peu anterior i un posterior que ha sigut restituits. El peu anterior no ens sembla  el original. 
S'ha protegit amb una fina capa de goma laca i cera de abella.
 
Un artesà i cents d'anys ens han donat aquesta calaixera, gastada i fina, valenta i també fràgil. Diria que forma part dels objectes que s'han de cuidar.
 
La restauració ha sigut en un 80 % encolament per consolidar la fullola de fusta teñida o pintada de negre original, i nova si faltava.
El reste ha sigut restituir i encolar els filets de llautó.
I despres el vernissat amb goma laca.
 
 
 
 
 
ABANS DE RESTAURAR
 
A l'esquerra Aparador Modernista
Abans de començar la restauració.
 
 
 
 
 
                  
 
 
                                         
 
 
 
 
 
                                           MOBLE RESTAURAT
Avís legal - © 2012 Lluïsa IJsselstein - info@restauraciomobles.com - +34 650 263 130