Demani pressupost

Vol tenir una idea del que costarà la restauració del seu moble? Ompli el següent qüestionari.
així comprovem que no sou un robotNivell de Restauració - Conservació:


La restauració- conservació d’un Bé Moble consta de diferents tractaments que comencen amb les més importants i bàsiques per la seva conservació i per aturar el seu deteriorament, seguidament amb tractaments necessaris per recuperar la seva resistència, recuperar la seva funcionalitat i els últims passos es destinen als aspectes més estètics com les reintegracions cromàtiques.
Vostè pot decidir fins a quin nivell es restaura el seu moble:
La Conservació es refereix a les condicions ambientals de temperatura i humitat, de neteja de pols, etc. en que es troba un moble, que generalment es fa a casa.
La restauració arqueològica es la mínima restauració possible i necessària.
La restauració històrica d’un moble intenta tornar-li la funció per la que va ser creat, sense perdre de vista el seu pas pel temps.
La restauració estètica d’un moble a més a més de les anteriors s’en ocupa de les parts estètiques com la policromia o les reparacions volumètriques no estructurals.
Avís legal - © 2012 Lluïsa IJsselstein - info@restauraciomobles.com - +34 650 263 130